Czy wykrywacze radarów są nielegalne w Teksasie w 2023 roku? | Ustawa o obrażeniach Trevino (2023)

Rozumiemy. Zanim wydasz setki dolarów na nowy wykrywacz radaru, aby zapobiec potencjalnemu mandatowi za przekroczenie prędkości, chcesz wiedzieć:

Czy wykrywacze radarów są nielegalne w Teksasie?

Zgodnie z prawem stanu Teksas od 2023 r. wykrywacze radarów są legalne w Teksasie w pojazdach prywatnych, ale są nielegalne w pojazdach użytkowych ważących ponad 10 000 funtów, takich jak18-kołowy samochód ciężarowy.

Ale czytaj dalej, aby zrozumieć, czy wykrywacze radarów faktycznie działają, co oznacza, że ​​​​wykrywacze radarów są nielegalne, oraz legalność zakłócaczy radarów w Stanach Zjednoczonych.

Notatka:Tylko dlatego, że wykrywacze radarów są legalne w Teksasie, montaż ich na przedniej, bocznej lub tylnej szybie, co może zmniejszyć lub zasłonić pole widzenia, może potencjalnie skutkować mandatem. Od decyzji funkcjonariusza zależy, czy istnieje przeszkoda.

Jeśli więc zamierzasz używać wykrywacza radaru, zamontuj go na desce rozdzielczej.

Are Radar Detectors Illegal In Texas In 2023? | Trevino Injury Law (1)

Zawartość ukrywać

1 W których stanach wykrywacze radarów są nielegalne

1.1 Podsumowanie ustawy o wykrywaczach radarów w USA:

2 Legalność w Teksasie – rodzaje pojazdów

3 Detektory radarowe i lidarowe: czy działają?

4 często zadawane pytania

4.1 Czy policjanci mogą stwierdzić, czy masz wykrywacz radarów?

4.2 Dlaczego mój wykrywacz radarów nie włącza się, gdy mijam policjanta?

4.3 Czy zakłócacze radarów są legalne?

5 myśli końcowych

6 W czym jeszcze może pomóc prawo Trevino dotyczące urazów?

W których stanach wykrywacze radarów są nielegalne

Wykrywacze radarów są nielegalne w Wirginii i Waszyngtonie, ale istnieją pewne szare strefy dotyczące prawa w Waszyngtonie i Wirginii.Zgodnie z prawem stanu Wirginia, można mieć wykrywacz radaru, o ile jest on wyłączony, niewidoczny i nie masz źródła zasilania.

Innymi słowy, nielegalne używanie wykrywacza radaru kontra posiadanie wykrywacza radaru.

Podsumowanie ustawy o wykrywaczach radarów w USA:

 • Wykrywacze radarów są legalne w pojazdach pasażerskich i prywatnych we wszystkich stanach z wyjątkiem Wirginii i Waszyngtonu.
 • Wykrywacze radarów i laserowe wykrywacze prędkości są nielegalnepojazdy reklamoweważący ponad 10 000 funtów.
 • Wykrywacze radarów są nielegalne w każdym pojeździe na obiektach i bazach wojskowych.

Legalność w Teksasie — rodzaje pojazdów

Pierwszą rzeczą do zrozumienia jest to, że wykrywacze radarów nie są nielegalne w Teksasie, jeśli są używane w pojeździe pasażerskim.W rzeczywistości jedynymi częściami Stanów Zjednoczonych, w których wykrywacze radarów nie mogą być legalnie używane w samochodach osobowych, są Wirginia i Dystrykt Kolumbii.

W prawie Teksasu „pojazd osobowy” to każdy rodzaj samochodu (nie motocykl), który jest przeznaczony do przewozu dziesięciu lub mniej osób, wliczając w to kierowcę. Obejmuje to prawie wszystko, co każdy mógłby nazwać samochodem.

Jednak używanie ich w jakimkolwiek pojeździe użytkowym jest nielegalne. Niezależnie od tego, czy przewożą pasażerów, czy produkty, pojazdy użytkowe są wykorzystywane do celów biznesowych. Nie zdziwisz się, gdy usłyszysz, że 18-kołowe ciężarówki i inne duże platformy są prawnie uważane za pojazdy użytkowe.

Are Radar Detectors Illegal In Texas In 2023? | Trevino Injury Law (2)

To jednak nie koniec. Oto lista wszystkich pojazdów, które zgodnie z prawem Teksasu można uznać za pojazdy użytkowe:

 • Samobieżny lub holowany pojazd używany do transportu towarów lub pasażerów
 • Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub masa zestawu pojazdów wynosząca co najmniej 26 001 punktów
 • Miejsca do przewozu więcej niż ośmiu pasażerów za pieniądze
 • Fotele do przewozu powyżej 15 pasażerów, nie za pieniądze
 • Łóżko lub przyczepa do transportu dużej ilości materiałów niebezpiecznych

Jeśli Twój pojazd spełnia którekolwiek z tych kryteriów, instalowanie na nim skanera radarowego jest nielegalne.

Wykrywacze radarów i Lidarów: czy działają?

Jeden problem, na który możesz napotkać, dotyczy różnicy między radarem a lidarem. Nie jest to problem prawny, ale zdecydowanie jest to coś, o czym warto wiedzieć, jeśli chcesz być o krok przed policyjnymi kontrolami prędkości.

W przeszłości policja używała skanerów radarowych do sprawdzania kierowców przekraczających prędkość. Skanery radarowe działają na zasadzie wysyłania fali radiowej, która odbija się od samochodu do skanera w celu śledzenia obiektu.Jednak departamenty policji prawie zawsze używają zamiast tego skanerów Lidar.

Are Radar Detectors Illegal In Texas In 2023? | Trevino Injury Law (3)

Lidar działa inaczej.Lidar (Light Detection And Ranging) to optyczna technika teledetekcji, która mierzy odległość do obiektów w trzech wymiarach za pomocą impulsów świetlnych.

Innymi słowy zamiast fali radarowej, skanery Lidar wykorzystują wiązkę światła podczerwonego do śledzenia obiektu. Oznacza to, że skanery radarowe nie będą aż tak przydatne do kontrolowania skanerów policyjnych, więc to, czy są legalne, nie stanowi problemu.

Innym problemem związanym ze skanerami radarowymi jest to, że w dzisiejszych czasach istnieje wiele rzeczy, które mogą dawać fałszywie pozytywne wyniki. Na przykład funkcje bezpieczeństwa w samochodzie, takie jak tempomat i asystent pasa ruchu, korzystają z tego samego typu radaru, co samochody policyjne, więc skaner radarowy może zostać uruchomiony przez którąkolwiek z tych rzeczy, nawet jeśli w pobliżu nie ma radiowozów.

Skanery Lidar istnieją i można je w pełni legalnie montować na pojazdach osobowych. Jednak mogą być bardzo drogim elementem wyposażenia. Ponadto możesz mieć jeden z tych samych problemów, co w przypadku czujników radarowych – funkcje takie jak tempomat i asystent pasa ruchu czasami wykorzystują lidar zamiast radaru, co oznacza, że ​​nadal istnieje ryzyko uzyskania fałszywych alarmów.

Często Zadawane Pytania

Czy policjanci mogą stwierdzić, czy masz wykrywacz radarów?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy.Technologia zdecydowanie istnieje, która pozwala gliniarzom sprawdzić, czy masz wykrywacz radaru. Nazywa się je niewyobrażalnie wykrywaczami radarów i z pewnością jest możliwe, że ten policjant za tobą ma jeden.

Z drugiej strony, ponieważ używanie wykrywacza radarów w Teksasie nie jest nielegalne (o ile nie jest to w dużym pojeździe komercyjnym, jak widzieliśmy), policja ma mniejszą motywację do sprawdzania wykrywaczy radarów. A nawet jeśli stwierdzą, że je masz, nie łamiesz żadnych praw.

Jeśli jednak nadal chcesz zachować swoje działania związane z wykrywaniem radarów w tajemnicy, jest to możliwe. Większość wykrywaczy radarów może być widziana przez wykrywacze radarów, ale niektóre są wyposażone w tryb ukrycia, który zapobiega ich wykryciu. Oczywiście nawet to nie będzie dla ciebie zbyt przydatne, jeśli policjant fizycznie zobaczy urządzenie podłączone do twojego samochodu.

Dlaczego mój wykrywacz radarów nie włącza się, gdy mijam glinę?

Jak widzieliśmy wcześniej w tym artykule,może po prostu policjant używa lidaru zamiast radaru. Ponieważ lidar wykorzystuje raczej małą, skupioną wiązkę światła niż szeroką falę radiową, detektory radiowe na ogół ich nie wychwytują.

Innym powodem może być to, że policjant nie uruchamia radaru, gdy przechodzisz obok! Wiele wykrywaczy radarów (i lidarów) używanych przez gliniarzy można włączać i wyłączać, czasem pociągając za spust. Jeśli nie są ustawione, nie masz się czym martwić. Może policjant rozmawiał przez telefon lub pił drinka, gdy przejeżdżałeś obok.

Czy zakłócacze radarów są legalne?

Niestety, zakłócacze radarów nie są legalne.Zagłuszacze radarów do samochodów to urządzenia, które mogą służyć do blokowania sygnałów radarowych lub wyłączania radaru w celu uniemożliwienia wykrycia przez radary policyjne. Często są instalowane w pojazdach, aby uniknąć wykrycia przez fotoradary.

Zagłuszacze radarów są nielegalne we wszystkich 50 stanach USA, ponieważ nie tylko mogą powstrzymać policję przed śledzeniem kierowców przekraczających prędkość, ale mogą nawet spowodować poważne problemy dla samolotów.Są one uważane za „złośliwą ingerencję”, a nawet pierwsze wykroczenie może skutkować więzieniem i wysokimi grzywnami, więc nie próbuj ich.

Końcowe przemyślenia

Jak ustaliliśmy, wykrywacze radarów nie są nielegalne w Teksasie, chyba że Twój pojazd spełnia kryteria dotyczące pojazdów użytkowych.Tak więc, jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję i masz zamontowany wykrywacz radaru w swoim samochodzie, nie poniesiesz żadnych konsekwencji prawnych.

Ponieważ jednak większość radiowozów korzysta obecnie ze skanerów lidarowych, wykrywacze radarów mogą okazać się bezużyteczne w wykrywaniu przejeżdżających radiowozów.Również zakłócenia, takie jak tempomat i asystent pasa ruchu, mogą wpływać na sygnał skanerów radarowych.

Innymi słowy, wykrywacze radarów mogą nie być najlepszą polisą ubezpieczeniową, aby uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości. Ty i ja wiemy, że najlepszym sposobem na uniknięcie mandatu za przekroczenie prędkości jest jazda z odpowiednią prędkością. (Ale tego nie chcesz słyszeć ;-))

W czym jeszcze może pomóc prawo Trevino dotyczące urazów?

Trevino Injury Law to firma prawnicza zajmująca się kompleksową obsługą szkód osobowych w San Antonio, której celem jest poszukiwanie sprawiedliwości i maksymalizacja roszczeń z tytułu obrażeń. Nasz zespół dsPrawnicy zajmujący się obrażeniami w San Antoniomoże pomóc w:

 • Urazy po wypadkach samochodowych
 • Urazy po wypadku z 18-kołową ciężarówką
 • Urazy powypadkowe w pracy
 • Poważne obrażenia od wypadków samochodowych

Aby uzyskać informacje dotyczące Twoich praw i odszkodowaniaskontaktuj się z Trevino Injury LawDzisiaj.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 10/09/2023

Views: 5885

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.